Your words about my father

When you are far from away your home town, the words of the friends and family of heart around the world accompany you in your journey and in every sad and happy journey of life …your being in univers is precious….

***

مرگ جبر زندگی است ، هیچ گریزی وجود ندارد، همه این انسان ها در بک نقطه نا معلوم و بک زمان نامعلوم از این قطار زندگی پیاده می‌شوند ، من بر این باورم که مرگ یک تبدیل است از حالتی به حالت دیگر، وجود ما تنها جسم ما نیست، این جسم باری است سوار بر روح ما ، جسم دیر یا زود فرسوده می شود ، اما روح همچنان از ازل تا ابد سیر تکاملی دارد، این چرخه زندگی کوتاه بخشی کوچکی است که تنها به ما می آموزد که چرا زندگی و زنده بودن را انتخاب کردیم، بله ما انتخاب کردیم که متولد شدیم، وقبول کردیم که هر تولدی مرگی را بدنبال دارد. هر چه از هر منبع ناشناخته ای دریافت می کنیم روزی از ما می ستانند، و همیشه آن چه از ما می ستانند بسیار بیشتر از آن چیزی است که به امانت نزد ما سپردند.
این روزها شرایط روحی بهم ریخته ای داری، روزها و ساعت‌های تلخ زندگی برای همه انسان ها حادث می شود، ولی بر این باورم که این دردها به تنهایی حادث نمی شوند، همانطوریکه لذایذ زندگی سایه های تاریکی را با خود حمل می کنند، دردها نیز با التیام و دارو هایی به همراه هستند که صبر و تحمل بیشتری را در انسان ایجاد می کنند که بخشی از نعمت های زندگی هستند.

***

***

حضور پدر چون نماینده همه نسل های پیش از ما، چون ستون پایداری حضور ما در هستی، چون نام خانوادگی ما که از او به ما و به فرزندانمان منتقل می گردد ،همیشگی است.

‎.پس از ازدواج ما ، پدران و مادران ما نیز برای ما به اشتراک در آمدند

.از طرف خانواده مکارمی

***

درود میناجون
همین الان پیام شما آمد خوشحال شدم
خوشحالتر شدم عکس
پدررا دیدم درچهره
ایشان نقشی از وداع
بچشم نمیخورد نگاه
بیک‌زندگی دوست داشتتی بود توام با
دریغی از گذرزمان
که بی رحمانه درگذر بود حتی توجهی هم به تابلوی ایست نداشت.
دریغا:
چشم ما بدیدن این
قطار سریع السیرو
ایستگاه آخر عادت
دارد .😢😢
شادبمانی بطراوت
یک شاخه گل مینا

From our lovely neighbor and friend Mrs M.

****

Dear Mina, read on your FB post the sad news about your father passing away, my deepest condolences to you, i have lots of memories of meeting both your parents, Hassan Abedin Rad was such a great soul, his smile had some curative values, as if. i know how happy they were when you won the award for your short film « For Me the Sun Never Sets » in Tehran – he lied his life fully and zestfully, take care and please convey our condolences to your mother, only last year you have us the opportunity to talk to her over the phone from our Kandivli home in Mumbai…. will call you later, are you in Paris or Tehran?

Amrit Gangar

*

IN MEMORIAM: HASSAN ABEDIN RAD (92)

FROM My MUSEUM OF MEMORIES – 382

TEHRAN, DECEMBER 2013: MEETING MINA RAD’s PATENTS AT THEIR HOME AND THE SMILE THAT ENDURES IN ETERNITY…

You might have thought this image (on this post) is from some Iranian film, which it very much could be. The handsome old man and the pink balloon, the old man and the wheel chair, the old man and the young smile, the old man and the sea in Istanbul, the old man and his life partner, the old man and his daughter Mina who paid such beautiful tributes to his father… all these images and sounds bring me back the memories of Cinema Verite film festival on whose international jury i had an opportunity to be part of, a decade has passed since then.

The memory of that post-awards function evening in Tehran still lingers on and now with Hassan Abedin Rad who breathed his last only the day before yesterday evening in Tehran. He passed away quietly in sleep, smiling, blessing us all for the New Year.

Image: Hassan Abedin Rad on wheelchair with pink balloon, his wife Badri Aliof and daughter Mina Ra in the background, pc Mina Rad Hassan kept smiling till the last moment of his beautiful life.

Amrit Gangar

*

FROM My MUSEUM OF MEMORIES – 383

FOR YOU HASSAN ABEDIN RAD: YOU TAUGHT US TO KEEP SMILING EVEN WHEN THE WICKET WAS STICKY

TEHRAN, DECEMBER 2013, as we waited for the delicious dinner, Bahman Nooraei B. captured this moment at Hassan’s home…

The pink balloon in the infinite, uncloven sky carrying immensity of Hassan Abedin Rad’s smile immortalized by his Iranian-French filmmaker-painter-festival organizer Paris-based daughter Mina.

Image: From left Amrit Gangar, Mina Rad and Rossella Ragazzi, photographed by @Bahman Nooraei B., Tehran, December 2013.

Amrit Gangar

***

***

سلام مینا جان
خیلی متاسفم
پدرتون انسان بسیار شریف و مهربانی بودند
خدا به شما و مادر صبر بده

****

سلام مینا جان ، ضمن عرض تسلیت به تو مهربان و با آرزوی صبر و شکیبایی برای مادر گرامیتان بدری خانم عزیز و برادر و خواهر خوبت ، شخصا خدا را شاکرم که سعادت داشتم چند ماه قبل مجددا در شمال ، این بزرگمرد دوست داشتنی و همیشه خندان و صمیمی را ملاقات و از حضورش بینهایت بهره ببرم .
هنوز پرواز این دوست نازنین را باور ندارم و تمام خاطرات خوبم را در کنار ایشان مرتب مرور میکنم و لحظه به لحظه به یاد قولی هستم که در زمان خداحافظی به هم دادیم که سال آینده ، دوباره بازگردم و زمان بیشتری را باهم بگذرانیم.
آشنایی با شما و آن روح بزرگ، افتخار زندگی ما به شمار می‌رود .
یادش همیشه در قلبمان و مرامش روشنی بخش راهمان خواهد بود .
یاد و خاطراتش همواره گرامی باد .

واقعا نیم قرن خاطره از خانواده خوبتان، هرگز فراموش شدنی نخواهد بود .یادش همیشه گرامی.
شاد و سرافراز باشید .


🌹🖤💐🖤🌷🖤🥀🖤

Canada S and M

****

ی کنم.

روحشان شاد

یادگار نیکی چون شما را برای ما به جا گذاشته اند و از این جهت خدار را شاکریم

Iran R H

****

Ma chère Mina,
Je viens d’apprendre cette triste nouvelle avec le départ de ton Papa adoré pour un autre monde.
Nous aimerions tellement les garder avec nous et ce passage inéluctable nous laisse toujours démunis. Sa force de caractère,
son amour de la vie, sa gentillesse resteront gravés dans vos cœurs.
Les mots sont si difficiles dans ces moments douloureux. Cette pensée de S.Nelly est très puissante et je voudrais te la partager :
« Les personnes ne meurent pas si elles sont dans ton cœur. Tu peux perdre leur présence, leur voix, leur parfum… mais ce que tu as appris d’eux, ce qu’ils t’ont laissé, ça, tu ne le perdras jamais !! »
Mes pensées les plus émues t’accompagnent dans cette douloureuse épreuve.
Alain de joint à moi pour vous présenter, ainsi qu’à ta Maman que tu dois entourer de tout ton amour, toutes nos sincères condoléances.
Nous t’embrassons affectueusement,
F et A

***